Esenköy Belediyesi

06.08.2021 201 ADA 3,4,5,10 PARSELLERE AİT İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Geri

06.08.2021 201 ADA 3,4,5,10 PARSELLERE AİT İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

6 Ağustos 2021

Esenköy Belediyesi tarafından düzenlenen 1 adet paftadan ibaret 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Esenköy 201 ada 3,4,5,10 parsellere ait imar planı değişikliği 06/08/2021 tarih ve 28 sayılı belediye meclis kararı ile incelenmiş ve 3194 sayılı imar kanununun 8B maddesine dayanarak onanmıştır.

DİĞER DUYURULAR