Esenköy Belediyesi

ENCÜMEN KARARI

Geri

ENCÜMEN KARARI

22 Mayıs 2023

Pafta G21C14C3C, ada 164 parsel 165,166 ile ada 504 parsel1,2,3,4,5,6,7,8,9 sayılı taşınmazlara ait Parselasyon Planı, DağıtımCetveli ve DOP hesap cetveli 03.05.2023 tarih ve 51 sayılı BelediyeEncümen Kararı ile onaylanarak 1 ay süreyle askıya asılmıştır.

DİĞER DUYURULAR