Esenköy Belediyesi

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 234/57

Geri

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 234/57

18 Temmuz 2023

"Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği"ne göre hazırlanan 1 adet 1/1000
ölçekli "Esenköy G21C15D1B pafta, 284 Ada, 57 Parsel Uygulama İmar Planı
Değişikliği" paftası 04/07/2023 tarih ve 2023/25 sayılı 'Belediye Meclis
Kararı' ile  onanmış ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi gereği 1
ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

DİĞER DUYURULAR