Esenköy Belediyesi

İMAR UYGULAMASI ASKISI

Geri

İMAR UYGULAMASI ASKISI

27 Temmuz 2023

Encümence yapılan görüşmede Yalova İli,Çınarcık İlçesi,Esenköy Beldesi ,Pafta G21C15D1A-D1B-D1C,D1D, 284 ada 31,32,33,34,35,36,37,3841,42,43 ve 165 parsel sayılı taşınmazlarda 21.06.2023 tarih ve 2023/60 sayılı Belediye Encümen Kararına istinaden kendisine verilmiş yetki ve onaylanan düzenleme sınır haritasına göre Harita Mühendisi Ali KILINÇ tarafından ekte sunulan dağıtım cetveli, parselasyon planı ve D.O.P. hesabının onaylanarak 1 ay süre ile askıya alınmasına ve tapuda imar uygulaması şerhi konulmasına encümence oy birliğiyle karar verilmiştir.

DİĞER DUYURULAR