Esenköy Belediyesi

PARSELASYON PLANI ONAY VE ASKI

Geri

PARSELASYON PLANI ONAY VE ASKI

2 Ağustos 2023

Birimi: İmar İşleri Servisi

Konusu: Parselasyon Planı Onay ve Askı

Evrak No: 795

Evrak Tarihi: 02.08.2023

Karar Tarihi: 02.08.2023

Karar No: 2023/70

 

Encümence yapılan görüşmede; Yalova İli, Çınarcık İlçesi,Esenköy Beldesi Pafta G21C15A3C, 284 ada 143 ve 243 parsel sayılı taşınmazlarda 12.07.2023 tarih ve 2023/65 sayılı Belediye Encümen Kararına istinaden kendisine verilmiş yetki ve onaylanan düzenleme ve sınır haritasına göre Harita Mühendisi ALİ KILINÇ tarafından, hazırlanarak ekte sunulan dağıtım cetveli, parselasyon planı ve D. O . P. hesabının onaylanarak 1 ay süre ile askıya asılmasına ve tapuda imar uygulaması şerhi konulmasına encümence oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

Belediye Başkanı Mehmet Temel

Encümen Üyesi  Davut Pekmez

Encümen Üyesi  Hali Türel

Mali Hizmetler Müdürü  Atilla Şen

Çevre Mühendisi Mediha Ergin

DİĞER DUYURULAR