Esenköy Belediyesi

PARSELASYON PLANI ONAY VE ASKI

Geri

PARSELASYON PLANI ONAY VE ASKI

25 Ağustos 2023

Encümence yapılan görüşmede;Yalova İli Çınarcık İlçesi Esenköy Beldesi Pafta G21C14C3C,Ada164,Parsel 164 ,166 ile Ada 504 Parsel 1,2,3,4,5,6,7,8,9 sayılı taşınmazlarda 04.01.2023 tarih ve 2023/2 sayılı Belediye Encümen Kararı ile 05.07.2023 tarih ve 2023/64 sayılı Encümen Kararına istinaden kendisine verilmiş yetki ve onaylanan düzenleme sınır haritasına göre Harita Mühendisi ‘Mustafa Mert Aydın’ tarafından ,askı süresi içerisinde Çınarcık Milli Emlak Şefliğince yapılan itiraz doğrultusunda yeniden hazırlanarak ekte sunulan dağıtım cetveli,parselasyon planı ve D.O.P hesabının onaylanarak 1 ay süre ile askıya asılmasına ve tapuda imar uygulaması şerhi konulmasına encümence oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

Mehmet Temel         Belediye Başkanı

Davut Pekmez           Meclis Üyesi

Halil Türel                   Meclis Üyesi

Atilla Şen                    Mali Hizmetler Müdürü

Mediha Ergin             Çevre Mühendisi

DİĞER DUYURULAR