Esenköy Belediyesi

PERSELASYON PLANI ONAYI

Geri

PERSELASYON PLANI ONAYI

4 Mayıs 2023

Encümence yapılan görüşmede Yalova İli,Çınarcık İlçesi,Esenköy Beldesi Pafta G21C15A4C-15D1B, Ada 250,Parsel 32,42 ve 67 sayılı taşınmazda 12.04.2023 tarih ve 2023/42 sayılı Belediye Encümeni Kararı ile kendisine verilmiş yetki ve onaylanan düzenleme sınır haritasına göre Harita Mühendisi 'Ali Kılınç' tarafından hazırlanarak ekte sunulan dağıtım cetveli, parselasyon planı ve D.O.P hesabının onaylanarak  1 ay süre ile askıya asılmasına ve tapuda imar uygulaması şerhi konulmasına encümence oy birliğiyle karar verilmiştir. 

BİRİMİ: İMAR İŞLERİ 

KONUSU : PERSELASYON PLANI ONAYI

EVRAK NUMARASI : 440

EVRAK TARİHİ : 18.04.2023

KARAR TARİHİ : 19.04.2023

KARAR NUMARASI : 2023/46

 

DİĞER DUYURULAR